amaçlarımız Okul öncesi dönem çağındaki çocukların eğitim ve bakım sorumluluklarını paylaşarak çağdaş eğitim olanakları sunmak,

• Zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel gelişimlerini desteklemek,

• Temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak ve ilkokula hazırlamak,

• Okul ile aile arasında bir köprü kurarak eğitim hizmetleri hakkında aileyi bilgilendirmek ve ailelere danışmanlık hizmetleri vermek,

• Milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak,

• Eğitim programlarımızı hazırlarken fiziksel, bilişsel, duygusal, psiko-motor, estetik, yaratıcı, sosyal ve dil yönü gelişmiş, bilgi çağına ayak uydurabilecek nitelikte davranış sergileyen bireyler yetiştirmek amacıyla İngilizce, Bilgisayar, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Seramik, Drama gibi uygulamalı derslerle desteklemek.