ilkelerimiz

  • Çocukların hareket, beden, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamı hazırlamak.
  • Eğitim faaliyetleri düzenlenirken, çocukların yaşları, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak.
  • Okul öncesi eğitimin, çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olmasını sağlamak.
  • Eğitim faaliyetleri yürütülürken, çocukların kişiliklerini zedeleyici baskı ve kısıtlamalara yer verilmeden, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülmesini sağlamak.
  • Çocukların temizlik, düzen ve çevre hakkında duyarlı olmalarını sağlamak.
  • Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlıkları kazandırmak.
  • Eğitimin okul – aile işbirliği içinde verilmesini sağlamak