• Bilimsel düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi zevk edinmiş, özgüveni gelişmiş, iletişim becerileri kazanmış, sorumluluk sahibi, paylaşımcı bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizin dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziki yönden gelişmelerini desteklemek, ilgi ve yeteneklerine göre doğru yönlendirilmelerini sağlamak.
  • Okul ile aile arasında bilişsel ve duygusal bir köprü kurarak eğitim hizmetleri hakkında aileyi bilgilendirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.
  • Öğrencilerimizin milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılıklarının gelişmesine yardımcı olmak.
  • Öğrencilerimizin sportif ve sosyal aktivitelerle fiziksel ve sosyal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlamak.
  • Öğrencilerimizin İngilizce’ yi doğru, akıcı konuşabilmelerini, okuduğunu ve dinlediğini yorumlayabilmelerini ve düşüncelerini yazıya dökebilmelerini tüm teknolojik olanakları kullanarak ‘Tam Öğrenme ve Çoklu Zekâ Yöntemleri’ yle sağlamak.
  • Öğrencilerimize bilgisayar ortamındaki eğitim zenginliğini sınıflarımızda sağlamak.
  • Öğrencilerimizin öğretme – öğrenme ortamında aktif hale gelmesi ve öğrenmekten zevk alması için gerekli koşulları sağlamak.