• Eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülürken, çocukların kişiliklerini zedeleyici baskı ve kısıtlamalara yer verilmeden; eğitimin sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülmesini sağlama.
  • Eğitim ve öğretimde öğrencilerin yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma.
  • Eğitim ve öğretimin, öğrencilerimizin sevgi – saygı, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olmasını sağlama.
  • Öğrencilerin temizlik, doğru ve dengeli beslenme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlama.
  • Öğrencilerin çevre temizliği ve düzeni ile sağlıklı bir çevre oluşması, korunması hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmalarını sağlama.
  • Eğitimin okul- aile işbirliği içinde verilmesini, ailenin de eğitime etkin bir şekilde katılmasını sağlama.