ingilizceOkulumuzun öğrencilerine, eğitim – öğretim hayatlarında akademik çalışmalarını etkili bir şekilde yönetmede ihtiyaç duyacakları yabancı dil yetilerini severek geliştirmeleri sağlanır.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak materyaller üretilir, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecek yeni yaklaşımlar yakından takip edilir ve uygulanır.

Öğrenci merkezli ve aktivite bazlı eğitim sistemimiz çerçevesinde öğrencilerimizin kendi özelliklerini keşfederek yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.

İngilizce sınıflarımız akıllı sınıf özelliği taşımakta olup, görsel ve işitsel olarak ta etkin kullanımı sağlanmaktadır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanır. Düzenli olarak verilen çalışma kâğıtları ile çalışmalarımız pekiştirilir.

Yabancı dili gerçek hayatla bağdaştırıp kullanmak, problem çözme becerilerini geliştirmek için her sınıf seviyesinde çeşitli eğlenceli konuşma etkinliklerine yer verilir.

Emre Koleji, öğrencilerimizin kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeterliliklerini dört duvar arasında sınırlı kalmayan etkinliklerle geliştirir.

Eğitimin her halkasını dil öğrenim sürecine sosyal-akademik içeriği ile aktif bir şekilde dâhil olmasını sağlayan nitelikli, ayrıcalıklı, yenilikçi ve veli -öğretmen-öğrenci işbirliğine dayanan bir dil eğitimi verilir.

Portfolyo çalışması, öğrencilerimizin okulda İngilizce derslerinde geçirdikleri evreleri gösterir ve okulda yaptıkları çalışmalardan seçerek oluşturduğu bir değerlendirme örneğidir. Öğrencimizin yıl boyunca dosyasında bulundurduğu çalışmalarla birlikte topluluk önünde konuşması sağlanır.

Öğrencilerimiz İngilizce’ deki başarılarını görmek ve kendilerini uluslar arası anlamda değerlendirmek için Cambridge sınavlarına girebilmektedirler.

Her yıl, isteyen öğrencilerimizle edindikleri yabancı dili gerçek ortamında kullanmak, farklı kültürleri tanımak, sorumluluk kazanmak, değişik ülkelerden arkadaşlar edinmek için İngiltere yaz okuluna gidilir.