Kurucumuz

Emre Koleji’ni;

Öğrencilerimin; görerek, yaşayarak, düşünerek tam öğrenmelerini sağlamak, onların; bilgili, saygılı, anlayışlı, sevecen, becerikli, kendine güvenen bireyler olarak yetişmeleri ve yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde yetenekler kazanmaları için kurdum.

Emre Koleji’nde;

Yarınlarımızın güvencesi olan yavrularımızı, Ulu Önder Atatürk’ ün izinde, O’nun yaktığı uygarlık meşalesini kuşaktan kuşağa devredebilecek, Cumhuriyet’ e inanmış, onun erdemiyle beslenmiş, değerleri ile gurur duyan, ulusal kimliğine sahip çıkan, bilimin ve aklın öncülüğünde; çağdaş, demokratik, laik, özgür ve bağımsız, kendine güvenen öğrenciler yetiştirme düşüncesi temel ilkemizdir.

Bizler, sizleri sevgimizle büyütüyor, sıcaklığımız ile sarıyoruz. Başarılarınız, sevincimiz ve gururumuzdur.

“Eğitim, ciddi bir iştir; eğitimi bilmek yetmez, ona gönül vermek gerekir.”

M. Sait SARISAÇLI