Çerez Politikası

Web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren bilgiler sitemizi kullanışlı, etkili, güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli veri elde etme araçları ile veya bizimim adımıza faaliyet gösteren iş ortalarımız olan üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler kullanılarak verileriniz toplanır ve hukuka uygun olarak işlenir.

Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. 
Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir. Çerezler, web sitelerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezlerin Çeşitleri ve Kullanım Amaçları
Site sahibi tarafından yönetilen Çerezler, Web s
itesi Çerezi olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında farklı firmalar tarafından yönetilen üçüncü taraf Çerezlerinde kullanılabilmektedir. Oturum Çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı Çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Teknik Çerezler, doğrulama Çerezleri, hedefleme/reklam Çerezleri, kişiselleştirme Çerezleri ve analitik Çerezlerde kullanım amacına göre çeşitlendirebileceğimiz Çerezlerdir. Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

Kullandığımız Çerez Türleri
Oturum çerezleri : Siteyi ziyaretiniz süresinde kullanılan ve tarayıcıyı kapattığınızda silinen geçici çerezlerdir. Bu çerezler ziyaretiniz esnasında sitenin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlar.
Kalıcı çerezler : Sitenin işlevselliğini arttırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Bu çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınız aracılığıyla depolanır. Bazı kalıcı çerezler siteyi kullanım alışkanlıklarınız göz önüne alınarak size özel öneriler sunulması için kullanılır. Sitemizi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, cihazınızda daha önceden oluşturulmuş bir çerez varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik özelleştirilerek daha iyi hizmet almanız sağlanır. 
Teknik çerezler : Sitenin çalışmasını sağlamanın yanı sıra, çalışmayan alanları ve sayfaların tespitinde kullanılır.
Otantikasyon çerezleri : Siteye şifrenizle giriş yapmanız durumunda, ziyaret ettiğiniz her bir sayfada şifrenin yeniden girilmesini önlemek için kullanılır.
Flash çerezleri : Sitedeki görüntü ve ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılır. Kişiselleştirme çerezleri: Kullanıcı tercihlerini (örneğin seçilen dil tercihi) farklı sitelerin farklı sayfalarında hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Analitik çerezler : Siteyi ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların belirlenmesi, ziyaret saatleri, sayfa kaydırma hareketleri gibi bilgileri gösterir; sitenin işleyişini iyileştirmek için kullanılır.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Başlıca tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
İnternet Explorer  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Çerez Tercihleri Yönetimi
Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi kişisel verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte web sitelerinin etkin bir şekilde çalışması için çerezlerin kullanılması gerekli iken bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı
almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup konu hakkında ayarlar tarafınızca yapılmalıdır. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerinde tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi be başvuru için web sayfamızda yayınlanan KVKK AYDINLATMA METNİ’ ni okuyunuz.
Rıza ve Politika’daki Değişiklikler Politika ile size Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. (“EMRE KOLEJİ “) web sayfasını ziyaret ederek ve web sitesinde yer alan sayfalarda gezinerek, tarafınızca rıza verildiği kabul edilmektedir. Çerez tercihlerinizi değiştirme imkânınız her zaman saklıdır. Politika hükümleri dilendiği zaman tarafımızca her zaman değiştirilebilir. Güncel Politika Web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

GENEL AYDINLATMA METNİ

EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. (“EMRE KOLEJİ “) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi KVKK uyarınca, EMRE KOLEJİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3.kişilere açıklayabilecek /aktarabileceğiz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

 

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, yasal işlemleri için zorunlu bilgiler ile belgeler üzerinde

yer alan imzalar

İletişim Verisi

Telefon numarası, iş ve ev açık adres bilgisi, e-posta adresi, çalıştığı yer, meslek bilgisi, unvan ve görevi

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, okul, bölüm

 

Aile Bilgileri

Ailenin medeni durumları, anne ve babanın ayrı olup olmadığı, velinin mahkeme kararıyla belirlendiği durumlarda mahkeme ilamı, öğrencimizin yaşadığı çevre, kardeş ve aile durumu gibi bilgiler. Vasi veya velayet bilgileri, öğrencimizin güvenliğinin gerektirmesi hâlinde varsa aile bireyleri için verilmiş

uzaklaştırma kararı, ceza mahkûmiyeti ya da güvenlik tedbirlerine dair bilgiler

Görüşme

Bilgileri

Veli toplantıları başta olmak üzere sizinle ve öğrencimizle yaptığımız görüşmelerde önemli konularda

aldığımız notları ve sizlerden gelen taleplere ilişkin bilgiler

 

Finansal Bilgiler

Burs ve ücretsiz okuma başvurularının düzgün yürütülebilmesi gerekli olan aylık gelir, toplam mal varlığı, burslu okuyan başka öğrenci olup olmadığı gibi bilgiler. Ayrıca Her türlü finansal sonucu gösteren müşterini bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin müşterinin yetkilisi

 

Sağlık Bilgileri

 

Öğrencinin ihtiyacı anında en doğru müdahaleyi gerçekleştirmek için kronik hastalık, alerji gibi sağlık bilgileri düzenli kullandığı ilaçlar, geçirilen ameliyatlar, aşı bilgileri, öğrencimizin sağlık durumu konusunda özel ihtiyaç gerektirebilmesi hâlinde ailede var olan genetik hastalık bilgileri

İşlem Güvenliği

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki

ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel verileriniz

ve

Hukuki ve Bilgisi

İşlem Uyum

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

kanuni

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde müşterinin

yetkilisi veya çalışanı ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

 

3.Kişi Bilgisi

Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar)

Ziyaretçi

Bilgisi

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret

eden gerçek kişiler

Tedarikçi

Bilgisi

Şirketimize ürün ve hizmet tedarik eden gerçek kişiler,

 

Medya Verileri

Tören, gezi, sanat faaliyetleri ve benzeri okul etkinliklerinde ve toplu okul fotoğraflarında öğrencimiz ve velilerimizin fotoğrafları, video çekimler(okul web sayfası, sosyal medya siteleri ( ınstagram, twıtter,

facebook vb ) nde) okul adına yapılan tanıtım etkinliklerde )

 

Diğer

Acil durumda ulaşılacak kişi telefonu , okuldan izin alma,muvafakatname, sivil savunma, okul aile birliği, veli dışındaki öğrenci yakınları, acil hâllerde aranacak kişiler, öğrencimizin teslim edileceği kişilerin kimlik ve iletişim verilerini velimizin bu kişilerden aldığı rızaya dayanarak saklıyoruz.Fiziksel Bilgiler (boy, kilo, sportif aktivite), okul Bilgileri (Okul no, sınıfı), devamsızlık bilgileri, akademik değerlendirmeler, not bilgileri, yabancı dil bilgisi, merkezi sınav sonuçları, öğrenci bilgi formları, öğretmen öğrenci veli görüşme notları, psikolojik görüşme notları, kullandığı ilaç bilgileri . Rehber öğretmenimiz öğrencimizle yaptığı birebir görüşmelerde öğrencimizin hayatı, düşünceleri ve duyguları hakkındaki bilgiler,(Temel kural bu görüşmelerin rehber öğretmen ile öğrenci arasında kalmasıdır. Ancak öğrencimizin ihtiyaçlarının

karşılanabilmesi için rehber öğretmen gerekli bilgileri Okul yönetimiyle paylaşılabilir.)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Okulumuz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Okul – öğrenci – veli iletişimini sağlamak,

 • Ön kayıt, kesin kayıt ve okul ücretinin ödenmesi gibi süreçlerin zorunlu kıldığı yasal ve sözleşmesel işlemleri gerçekleştirmek

 • Ücret ve ücrete ilişkin bilgileri kayıt altına almak, Burs ve ücretsiz eğitim konusunda mevzuata uygun adaletli bir uygulama sağlamak.

 • Öğrencinin beden ve ruh sağlığını korumak, hastalık takibini izlenmek, geliştirmesinde öğrencimize destek olmak.

 • Eğitim süreçlerinin takibini yapabilmek, eğitim ve öğretimleri organize edilmek,

 • Kapı ve sistem giriş çıkışlarını yöneterek okulun fiziki güvenliğini sağlamak,

 • Sosyal medya ve web sayfasında öğrencilerimizin aktivitileri ve okulumuz eğitim – öğretimi ile ilgili bilgi paylaşımı yapabilmek,

 • Millî Eğitim mevzuatından kaynaklanan zorunlu süreçlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

 • Resmî kurumların mevzuattan kaynaklanan taleplerini yerine getirmek, Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere resmî kurumlar adına işlenmesi gereken verileri işlemek.

 • Öğrencilerimiz için en uygun eğitim ve öğretimi sağlamak.

 • Olağan ve olağanüstü durumlarda okulumuzdaki herkesin can güvenliğini sağlamak.

 • Okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve Okulun, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını

 • Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması

 • Müşteri/ Tedarikçi Yönetim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması

 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanması

 • Sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEDE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilmiş kanunlara ilişkin, bunlarla sınırlı kalmaksızın, kanunlarda açıkça belirtilmesi ve/veya ön görülmesi durumunda, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenebilecektir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu

Açık rızanız ve meşru menfaatimiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Okulumuzun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı , Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. (Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.) Kişisel verileriniz, Bilgi teknolojileri şirketleri, alt işverenler, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Okulun ticari, idari veya sözleşmeli ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Örneğin, Okul gezisi, spor faaliyetleri, kültür ve sanat etkinlikleri gibi etkinliklerde, bu etkinliklerin organizasyonunu üstlenen kuruluşlara, etkinliğin gerektirdiği kişisel veriler paylaşılmaktadır. Bu kapsamda velimizin de etkinliğe katılması ya da fotoğraflarda / filmlerde yer alması gibi durumlarda konsolosluklar ve vize merkezleri, seyahat acenteleri, oteller, medya kuruluşları, kimlik ve iletişim bilgisi ve medya verileriniz gibi bazı bilgileriniz paylaşılabilir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; KVKK 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, gizlilik içinde ve sadece hizmetin gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak şekilde Okulumuzun hizmet aldığı; Öğrenci taşımacılığı hizmetleri kapsamında anlaşmalı taşımacılık şirketi ile, Okul üniformaları hizmetleri kapsamında ilgili firma ile , kırtasiye hizmetleri kapsamında ilgili firma ile, Teknolojik ürün hizmetleri kapsamında ilgili firma ile, Eğitim yönetim sistemleri hizmetleri kapsamında ilgili firma ile, Muhasebe yönetim sistemleri kapsamında ilgili firmaya aktarılabilmektedir

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanunu uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, eğitim amaçlı organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. E-posta, Eğitim Yönetim sistemleri, bulut hizmeti ve uzaktan / online eğitim için kullandığımız bazı yazılımlar yurt dışı merkezli şirketler tarafından sağlanmaktadır. Bu şirketlerden Türkiye’de sunucusu olmayanlar verileri yurt dışında tuttukları için alınan hizmetin zorunlu sonucu olarak, hizmet çerçevesindeki kişisel verileriniz yurtdışındaki bu şirketlerle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, cihaz verisi, işletim sistemi, dil tercihi, lokasyon gibi verilerin nasıl işlendiği hakkında bilgi almak için ilgili şirketlerin veri işleme politikalarına bakabilirsiniz .

Okulumuzun Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

6698 Kişisel verilerin korunma kanununun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Okulun açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin, öğrencimizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 • Şirketler ve ilişkili kurum/kuruluşları, “Çalışan Aydınlatma Metni”nde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Okulumuzun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,

 • Okulumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

  6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuatlarında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen verileriniz (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini mezhep veya diğer inançlar, kılık-kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) ilgili kanunun 6.maddesinde yer alan şartların sağlanması veya açık rızanız ile işlenir.

  6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

  6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanununun 11. maddesi gereği İşverene şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek ,

 • Okulumuzdan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,

 • KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep etmek,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kisiselveriemrekoleji@gmail.com adresine e-posta yoluyla veya bizzat Abay Kunanbay Caddesi (Bilir Sokak) No:41 Kavaklıdere / ANKARA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel veriler, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilecektir. Mevzuatta öngörülmüş süreler yok ise, Okul her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme faaliyetinin amacını göz önünde bulunarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde; kişisel veriler Okul tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

         AMAÇ :

 1. EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.-EMRE KOLEJİ (“EMRE KOLEJİ “) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

   

  İşbu Kişisel Verileri Saklama İmha Ve Anonimleştirme Politikası (“Politika”), kişisel verilerin EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve silme, yok etme ve anonimleştirme süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  İşbu Politika’da, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİtarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’ da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

   

  Yönetmelik uyarınca EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ

  Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak uhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri envanterine uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silme, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

   

  Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

   

  •       Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.

  •     EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

  •     EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel verileri saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken Kanunun 12.Maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara ve Politikaya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  •     EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında İşbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

  •  

  • KAPSAM :

 2.  

  Bu Politika, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tüm süreçlerinde uygulanır.

 3.  

 4. TANIMLAR :

 5.  

  Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

  Yönetmelik :Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

  Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

  Kayıt Ortamı :Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.

  Kişisel Veri işleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanterdir.

  İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

  Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

  Sicil : Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir. Veri-Kayıt Sistem :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

  Veri Sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

  Alıcı Grubu :Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

  İlgili Kullanıcı :Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

  Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan tanımlar işbu Politika içinde geçerlidir.

 6.  

 7. REFERANSLAR

 8.  

  1.      6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

  2.      Veri Sorumlular Sicili Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler

  3.  

  4.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 9.  

   1. İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

     

    EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verileri KVKK

    ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede,

    EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel

    veriler işlenirken KVKK’ da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

     

    1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma : Bu ilke uyarınca, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin veri 

    2. işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarakyürütülmektedir.

    3. Doğru ve gerektiğinde güncel olma EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

    1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme :EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.

    2. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

    3. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. Tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ., ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

   

   1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

     

    KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun’da sayılan istisnalar dışında, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

     

    1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

    2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

    3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

    4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

    5. Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

    6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

    7. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

    8. Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

      

     Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli

     önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

     • Kamu sağlığının korunması,

     • Koruyucu hekimlik,

     • Tıbbî teşhis,

     • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

     • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

       

   2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

     

    EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından elde edilen

    kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir.

     

    • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,

    • Çalışan sözleşme süreci yönetimi,

    • Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,

    • Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,

    • Kan grubu listelerinin tutulması,

    • Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,

    • Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,

    • Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,

    • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

    • Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,

    • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

    • Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,

    • İnternet log kayıtlarının tutulması,

    • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

    • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

    • Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,

    • Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,

    • Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,

    • Şirket içi operasyonları,

    • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,

    • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,

    • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,

    • Transfer operasyonlarının denetlenebilmesi, şikâyet takibi ve uyuşmazlıkların çözülebilmesi,

    • Sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet öncesi hazırlıkların tamamlanması, transfer hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi

    • Transfer operasyonlarının denetlenebilmesi, şikâyet takibi ve uyuşmazlıkların çözülebilmesi,

    • Okul – öğrenci – veli iletişimini sağlamak,

    • Ön kayıt, kesin kayıt ve okul ücretinin ödenmesi gibi süreçlerin zorunlu kıldığı yasal ve sözleşmesel işlemleri gerçekleştirmek

    • Ücret ve ücrete ilişkin bilgileri kayıt altına almak,

    • Burs ve ücretsiz eğitim konusunda mevzuata uygun adaletli bir uygulama sağlamak.

    • Öğrencinin beden ve ruh sağlığını korumak, hastalık takibini izlenmek, geliştirmesinde öğrencimize destek olmak.

    • Eğitim süreçlerinin takibini yapabilmek, eğitim ve öğretimleri organize edilmek,

    • Kapı ve sistem giriş çıkışlarını yöneterek okulun fiziki güvenliğini sağlamak,

    • Sosyal medya ve web sayfasında öğrencilerimizin aktivitileri ve okulumuz eğitim – öğretimi ile ilgili bilgi paylaşımı yapabilmek,

    • Millî Eğitim mevzuatından kaynaklanan zorunlu süreçlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

    • Resmî kurumların mevzuattan kaynaklanan taleplerini yerine getirmek, Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere resmî kurumlar adına işlenmesi gereken verileri işlemek.

    • Öğrencilerimiz için en uygun eğitim ve öğretimi sağlamak.

    • Olağan ve olağanüstü durumlarda okulumuzdaki herkesin can güvenliğini sağlamak.

    • Okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve Okul’un, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını

    • Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması

    • Müşteri/ Tedarikçi Yönetim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması

    • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanması

    • Çerez bilgilerinin yönetimi

    • Öneri ve Şikayetler sürecinin yönetimi

    • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gibi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

     

    Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.’ın gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. sizi en hızlı şekilde

    bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

     

   3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

     

    Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

     

   4. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

     

    EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir.

    • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

    • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

    • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

    • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

    • Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

    • Kamu sağlığının korunması,

    • Koruyucu hekimlik,

    • Tıbbî teşhis,

    • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

    • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

    • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

    • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

     

   5. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

   

  Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

  tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.

   

  5.7-6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINIZ

  Şirketimize başvurarak , kişisel verilerinizin a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

  5. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  6. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   

  Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahut EMRE KOLEJİ HASTANE

  PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır.

   

  EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. ilgili başvurulara

  yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

   

   1. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER:

     

    EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin

    korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). Maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

    • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

    • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

    • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

      

   2. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

   

  EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, tesis ve

  işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır .Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.

   

 10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

   

  İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecektir.

   

   1. Kişisel Verilerin Silinmesi

    Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için üçüncü fıkrada belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi;

     

    Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilme işlemi, EMRE KOLEJİ

    HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ’nin verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda yapılacaktır. EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirmelidir. EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. bu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunu garanti etmelidir. Bu garanti, veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır.

     

    Silme sırasında, silinmemesi gereken kişisel veriler de yapılan silmeden etkileniyorsa ve erişilemeyecek ve/veya kullanılamayacak hale geliyorsa EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. KVKK Çalışma Grubu’nun karar alarak uygulayabileceği aşağıdaki yöntemlerin bir arada sağlanması da silme olarak değerlendirilecektir:

    1. Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde arşivlenmesi

    2. Kişisel verilerin her türlü erişime kapalı olması

    3. Kişisel verilere yalnızca gerekli durumlarda yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması

    4. Belirtilen silme sayma yöntemleri, Yönetmelik’e bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi Veri Sorumlusu’nun sorumluluğundadır.

     

   2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

     

    Yok etme işlemi, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.’ın

    verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ, bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür. Bu işlemler sırasında EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ, çalışanları ve ilgili departmanlar KVKK Çalışma Grubu’na yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

     

   3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ

   

  Anonim hale getirme işlemi, EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.Kişisel verilerin anonimleştirilmesi EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. içerisinde veri sahibi iş biriminin görevidir. Veri sahibi iş birimi, verilerin yok edilmesi için denetimi kendisi tarafından yapılmak kaydıyla EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. farklı departmanlarından destek alabilir.Verilerin anonimleştirilmesi sırasında EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibi yöntemler kullanılabilir. Uygulanacak yöntemin doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda KVKK Çalışma Grubu’na danışılmalıdır.

   

 11. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

Kişisel verilerin imhası için EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. imha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri İşbu Politika’da tanımlar. Veri sahibi iş birimi, İşbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun duruma göre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin imhası sırasında EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanları aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerek imhayı gerçekleştirir:

 

 1. Üzerine Yazma

  Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerden oluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

 2. Manyetize Etme

  Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

 3. Fiziksel Yok Etme

  Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir.

 4. Bulut İmhası

  Bulut sistemler üzerinde tutulan kişisel verilerin imha bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıya yapılmasının ardından kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının imha edilmesi işlemidir.

 5. Çevresel Sistemlerde Yer Alan Kişisel Verilerin İmhası

Yazıcı, parmak izi ünitesi, kapı giriş turnikesi gibi sistemler içerisinde yer alan kişisel verileri barındıran mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken imha işlemidir. Bu tip imhaların, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.

 

8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 1. Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri

  Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir. EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verileri silme,

  yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin işlemlerin diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3 yıl süre ile saklanır.

 2. Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci

  Veri sahiplerinin şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirirİşletmemiz, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, İşletmemiz ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

   

  1. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

    1. İlgili mevzuatta yapılacak her türlü resmi değişikliğin ardından bu değişiklerle uyumlu olacak şekilde EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından İşbu Politika’da değişiklik yapılabilir.

    2. EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek olacak şekilde güncellenen Politika’yı e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal internet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.

    

  2. YÜRÜRLÜK

 

EMRE KOLEJİ HASTANE PETROL ÜRN. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan iş bu Politika 13.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.