Öğrencilerimizin yaşamlarında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

Psikologlar tarafından çocuklarımızın eğitimine, sorumluluklarına, başarılarına ve gelecekte mutlu bireyler olabilmelerine yönelik ailelerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendirmek amaçlı seminerler düzenlenir.