Öğrencilerimiz estetik duygularını ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla il içi ve dışı yarışmalar dışında okulumuzda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılırlar.
Ayrıca sınıf ve branş öğretmenlerimiz tarafından yapılan şenliklerle öğrencilerimize aktif öğrenme fırsatı sunulur.