Eğitim Sistemimiz içinde planlayıp, uyguladığımız öğrenme modeli “Tam Öğrenme Modeli” dir.*

Tam Öğrenme Modeli, öğrenciler arasında gözlenen öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirmeyi hemen hemen tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu öğrenme modeline göre; gerekli olan süre ve ilgi sağlandığı takdirde, her öğrencinin en üst düzeyde başarılı olduğu gözlenmektedir. Buna göre, sınıfta “tam öğrenme”nin gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin, işlenen konunun %80-90’ını öğrenmeleri hedeflenir.
Tam öğrenmenin bazı ilkeleri şöyle sıralanabilir:
Öğretim sürecinde “Tam Öğrenme Modeli” uygulanırken;

• Öğrenciler konuya motive edilir.
• Öğrencilerin öğrenmeleri için uygun koşullar sağlanır.
• Her konu için yeterli zaman ayrılır (hangi öğrenme basamağına kadar öğretileceği önceden belirlenir), tüm öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanır.
• Tema ile ilgili kazanımlar tam olarak öğrenilmeden, bir sonraki temaya geçilmez.
• Öğrencinin, öğretim sürecine katılımı sağlanır.
• Tam öğrenme ölçütü önceden belirlenir.
• Her kazanımın sonunda öğrencilerin eksikliklerini belirlemeye yönelik notla değerlendirilmeyen “tarama testi” yapılır.
• Tarama testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksiklerini giderici çalışmalar yapılır.
• Ders saati dışında da öğrencilerin konuya ilgi duymaları sağlanır.
• Öğrenciye verilen araştırma projeleri ile öğrencilerin konuyu incelemelerine, araştırmalarına ortam yaratılır.

* – Bloom, Benjamin S. “Mastery Learning”, Bulunduğu eser, J.H. Block (Ed.) Mastery Learning : Theory and Practice. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1971, s. 47-6